Pode ver a notícia https://www.diarioviseu.pt/noticia/102271